за мен

Няколко думи за мен

Д-р Антон Баев, специалист по акушество, гинекология и репродуктивна медицина.

Завършва медицина в Медицински Университет – София с пълно отличие – “Златен Хипократ” за максимални резултати в хода на следването.
БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ го награждава с орден за отлични резултати в хода на обучението си в Медицински Университет – София.

Започва специализация по акушерство и гинекология в Клиниката по Акушерство и Гинекология към Университетската Болница за Активно Лечение ”Света Анна” – София и Първа Специализирана Акушеро- Гинекологична болница за Активно Лечение “Света София.”

Печели стипендия на Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) – Немското Дружество по Научен Обмен. Работи в Германия 3 месеца в Universitätsfrauenklinik, Frankfurt am Main, Рrof. Frank Louwen – Университетска клиника по акушерство и гинекология във Франкфурт по въпросите на високо рискова бременност, ултразвуково изследване и Доплерова велосиметрия, интраутеринна ретардация – причини и поведение.

Работи като гостуващ лекар вCHUde Besançon, Service d’Obstétrique et Gynécologie, Clinique de gynécologie opératoire, prof. Maillet – Клиника по оперативна гинекология, Безансон, Франция по проблемите на биполярната коагулация като алтернатива на класическата хирургична техника.

Призната специалност по “АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА ”

От 01.01.2008 е член на екипа на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА АСИСТИРАНИ РЕПРОДУКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ “АФРОДИТА” където работи по проблемите на диагностиката и лечението на стерилитета. Провежда изследвания за започване на ин-витро оплождане, контролирана яйчникова хиперстимулация при асистираните репродуктивни технологии, пункция на яйчниковите фоликули под ултразвуков контрол и аспирация на яйцеклетки, трансфер на ембриони в матката под ултразвуков контрол, подготовка на лигавицата на матката за трансфер на замразени ембриони и оплодени донорски яйцеклетки, профилактика и лечение на усложненията на асистираните репродуктивни технологии – яйчников хиперстимулационен синдром, усложнения след яйчникова пункция и др.

КУРСОВЕ :
Квалификацонен курс по “Интензивно лечение” в клиниката по Анестезиология, Реанимация и Интензивно лечение, УМБАЛ ”Св.Анна”АД, София 2005г., Доц. Тенчев.

Ултразвукова диагностика в акушерството – фетални аномалии в първи и втори триместър на бременността, Johann Wolfgang Goethe – Universität, Frankfurt am Main, Deutschland, Prof. Dr. Med. F.Louwen.

Ултразвукова диагностика в гинекологията и на заболяванията на доброкачествените и злокачествените тумори на млечната жлеза, Johann Wolfgang Goethe – Universität, Frankfurt am Main, Deutschland, Prof. Dr. Med. F.Louwen.

Обучение по проблемите на стерилитета и методите за асистирана репродукция в АГ Болница “Д-р Щерев”/ д-р Тимева/.

Обучение по проблемите на стерилитета и методите за асистирана репродукция в МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА АСИСТИРАНИ РЕПРОДУКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ “АФРОДИТА” под ръководството на д-р Пападопулос.

Обучение по проблемите на стерилитета и методите за асистирана репродукция в КЛИНИКАТА ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ, БОЛНИЦА “МИТЕРА”- АТИНА, ГЪРЦИЯ / Mr. Giles Palmer, Director of Assisted Conception Unit,MiteraHospital,Athens,Greece.

Сертификат практикуване на асистирани репродуктивни технологии, издаден от МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ “АФРОДИТА” /Медицински Директор д-р Иван Колчаков/ и КЛИНИКА ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ, БОЛНИЦА “МИТЕРА”- АТИНА, ГЪРЦИЯ / Mr. Giles Palmer, Director of Assisted Conception Unit,MiteraHospital,Athens,Greece.

Свидетелство за професионална квалификация и правоспособност по “ДИАГНОСТИЧНА ЛАПАРОСКОПИЯ В ГИНЕКОЛОГИЯТА”, практически и теоритичен курс по гинекологична лапароскопия, Телекомуникационен Ендоскопски Център / ТЕЛЕЦ /, Медицински Университет – Плевен, Ректор на МУ, Директор на ТЕЛЕЦ и на курса – Професор д-р Григор Горчев, д.м.н.
ГИНЕКОЛОГИЧНА ЕНДОКРИНОЛОГИЯ – тематичен курс за специалисти по акушерство и гинекология, база – СБАЛАГ “МАЙЧИН ДОМ”, Доц. д-р Сираков.

БЕЗПЛОДЕН БРАК И АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ – тематичен курс за специалисти по акушерство и гинекология, база – СБАЛАГ “МАЙЧИН ДОМ”, Доц. д-р Сираков.

ГИНЕКОЛОГИЧНА ЛАПАРОСКОПИЯ И ХИСТЕРОСКОПИЯ – тематичен курс за специалисти по акушерство и гинекология, база – СБАЛАГ “МАЙЧИН ДОМ”, Доц. Д-р Тюфекчиева.

УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА В АКУШЕРСТВОТО И ГИНЕКОЛОГИЯТА – тематичен курс за специалисти по акушерство и гинекология, база – СБАЛАГ “МАЙЧИН ДОМ”, Доц. Виолета Димитрова.

КОЛПОСКОПИЯ И ДЕСТРУКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПРЕКАНЦЕРОЗИ НА МАТОЧНАТА ШИЙКА – тематичен курс за специалисти по акушерство и гинекология, база – СБАЛАГ “МАЙЧИН ДОМ”, Доц. Златков.

Курс по гинекологична ендокринология – „Поликистозната болест на яйчниците”, организиран о т Европейската асоциация по човешка репродукция , /Policystic ovary syndrom, Sofia, Bulgaria, ESHRE, X. 2011.

Курс по гинекологична ендокринология – „Оптимизиране на циклите при ин витро оплождането с цел постигане на максимален резултат”, организиран о т Европейската асоциация по човешка репродукция , / How to optimize the IVF cycle, Istambul, Turkey, ESHRE, VI. 2012.

Курс по ендоскопски техники в репродуктивната медицина, организиран от АГ Болница „Д-р Щерев“, София, България, XI 2012.

Курс по гинекологична ендокринология – „Ин витро стимулация при протокол с използване на антагонист ”, организиран от Европейската асоциация по човешка репродукция –/The antagonists in the ovarian stimulation cycles, Hamburg, Germany, ESHRE, IX. 2012.

Свидетелство за професионална квалификация и правоспособност по “ДИАГНОСТИЧНА И ОПЕРАТИВНА ЛАПАРОСКОПИЯ В ГИНЕКОЛОГИЯТА”, ІІ – ро ниво , практически и теоритичен курс по гинекологична лапароскопия, Телекомуникационен Ендоскопски Център / ТЕЛЕЦ /, Медицински Университет – Плевен, Ректор на МУ, Директор на ТЕЛЕЦ и на курса – Професор д-р Григор Горчев, д.м.н.

Курс по качество и безопасност на Асистираните Репродуктивни технологии / Quality аnd Safety in ART/ – / “Регулация на качеството и безопасността на АРТ – Европейските тъканни и клетъчни директиви ”/, /” Regulation of quality and safety in ART – the EU Tissues and Cells Directive perspective “, ESHRE, IX, Dublin, Ireland 2012.

Курс по репродукривна хирургия – “ Ендоскопски техники в репродуктивната медицина “, организиран о т Европейската асоциация по човешка репродукция – ESHRE, IX. 2012/ “Endoscopy in reproductive surgery”, Leuven, Belgium, IX 2012.

Курс по качество и безопасност на Асистираните Репродуктивни технологии
/ Quality аnd Safety in ART и гинекологична ендокринология – “Бъдещи иновации в Асистираните Репродуктивни Технологии”, /”Future innovations in ART”/, организиран о т Европейската асоциация по човешка репродукция – ESHRE, II 2013, Brussel, Belgium.

Курс по качество и безопасност на Асистираните Репродуктивни Технологии / Quality аnd Safety in ART – “Ултразвуковото изследване в репродуктивната медицина “/, “Ultrasound in reproductive medicine”, организиран от Европейската асоциация по човешка репродукция – ESHRE, III 2013, Maribor, Slovenia.

Курс по репродуктивна хирургия, / Specialist Interest Group Reproductive Surgey / – ” Влиянието на репродуктивната хирургия за повишаване на бременността след АРТ ” – / The impact of reproductive surgey in increasing pregnancy rates in ART/, организиран от Европейската асоциация по човешка репродукция – ESHRE, IV 2013, Iasi, Romania.

Курс по гинекологична ендокринология , ” Оптимизиране на ин витро циклите, с цел максимални резултати ” / “Optimizing IVF outcome ” /, Middle East Fertility Society Exchange Course, London, United Kingdom, VII, 2013.

Курс по гинекологична ендокринология и по репродуктивна хирургия – ESHRE Workshop – ” Аномалиите на женските полови органи и тяхното значение за репродукцията “, / Female genital tract congenital malformations – new insights in an old problem “/, IX, 2013, Thesaloniki, Greece.

Курс по гинекологична ендокринология – ESHRE Workshop – ” Поликостозната болест на яйчниците – нови аспекти “, / PCOS – new insights into an old subject “/, ESHRE, X, 2013, Rome, Italy.

Курс за гинеколози с интереси в областта на ранната бременност ESHRE Workshop – ESHRE Special Interest Group Early Pregnancy and Task Force Basic Scientist in Reproductive Medicine. /” От ранна бременност, до по-късните етапи в живота “/ ” From ealry pregnancy to later in life “/ ESHRE, XI, 2013, Brussel, Belguim.

Курс по гинекологична ендокринология – ESHRE Workshop – ” Първична преждевременно яйчникова недостатъчност – нови аспекти и препоръки ” / ” Primary preamature ovarian insfufficiency – POI, Update and Guideline presentations “/ ESHRE, XI, 2013 Utrech, Netherlands.

Курс по “Запазване на фертилитета – от техники до приложения в клиничната практика” – ESHRE Workshop “Fertility preservation: from technique to implementation in clinical practice”. – / oranised by the Special Interest Groups Ethics & Law, Psychology & Counselling and Safety & Quality in ART, the Paramedical Group and the TF Fertility Preservation in Severe Diseases. / Amsterdam – The Netherlands, 14-15 March 2014.

Курс по “Репродуктивна хирургия” ESHRE – Workshop “The impact of reproductive surgery on cross talk between the embryo and the endometrium” -/ organized at The Academy of Science in Vienna, Austria, 11-12 April 2014.

Курс организиран от ESHRE – Workshop “Стволовите клетки: произход, генетика, свойства и значение за запазването на фертилитета” – /Stem cells: origins, genetics, properties and significance for fertility preservation/ – April 2014, Brussels.
Курс по клинична андрология „ Лечение на мъжа с цел повишаване на фертилитета с медицина на доказателствата“- /“Treating the man with evidence based medicine.”/ Курс организиран от ESHRE, Munich, Germany, June 2014

Курс по ендоскопска хирургия – Напреднали техники в оперативната гинекологична ендоскопия /”Advanced Techniques in Operative Gynecological Endoscopy”/, Strasbourg, France, 21-23/03/2016.

Дейности

1
Асистирана репродукция (Ин витро)
  • Диагностиката на причините за стерилитета улесняват и ускоряват зачеването. Те помагат на двойката и често забременяването се получава без помощта на ин витро.
  • Индукцията /стимулацията/ на овулацията с медикаменти е най-лесният начин за успех при жени с хормонални нарушения.
  • Вътрематочната инсеминация е средство на първи избор при мъже с нарушения в сперматогенезата /мъжки фактор/.
  • Оперативната лапароскопия помага при нарушена функция на маточните тръби и често след нея тези жени забременяват вкъщи.
  • Ин витро оплождането е най-добрият и ефективен метод за лечение на стерилитета.
2
Проследяване на бременност

Бременността след ин витро оплождане е високо рискова бременност. При нея е по-висок процентът спонтанни аборти, преждевременни раждания, хипертензивни нарушения, аномалии на плода и др. Това се дължи на много причини – често напреднала възраст на родителите, генетични аномалии на половите клетки, по-висок процент близнаци и др. Проследяването на бременността с всички необходими изследвания и консултации е много отговорно и повишава шансовете за успех. Препоръчително е стриктно спазване на всички препоръки и медикаментозен план от бременната.

3
Раждане

Раждането след ин витро оплождане се извършва в повечето случаи с цезарово сечение /секцио/. Ин витро е относителна / не задължителна/ индикация за раждане с операция. Често е налице и друга причина – по-напреднала възраст на жената, операции на матката /миомектомии и др/, очни индикации, близнаци, бебе в седалищно предлежание, желание на пациентката и др. Секциото е по-малко рисково за бебето. То е операция и естествено е свързано с по-големи усложнения за майката. Винаги ако бременната има желание и липсват контраиндикации, тя може да опита и нормално раждане. Естествено тук трябва да се преценят размерите на таза на жената и големината на плода. Това е най-добре да се уточни в последния месец на бременността по-близо до термина за раждане.

4
Оперативна гинекология
  • Успехът на асистираните технологии е неимоверно по-голям ако се комбинира със съвременните ендоскопски методи за оперативно лечение. При тях се комбинира оперативен метод с голямо увеличение с камера, с фини инструменти и прецизна хирургична техника. Възстановителният период е минимален.
  • Оперативната лапароскопия за отстраняване на миоми на матката и възпалени и силно увредени маточни тръби / хидросалпинкси/ гарантира успеха на ин витро процедурата. Без корекция на тези нарушения ин витро опита няма да е успешен. Лапароскопската пластика на маточните тръби може да се опита като първа стъпка при млади жени с цел да се избегне ин витро.
  • Оперативната хистероскопия за премахване на вътрематочни полипи, подлигавични миоми и вътрематочен септум /преграда/ оптимизира имплантационният потенциал на матката. И най-добрият ембрион няма да успее да се имплантира в матка с описаните нарушения.
  • Един ин витро специалист трябва да владее съвременните ендоскопски методи за оперативно лечение.

Fear Itself Speech дї®ж”№ ж–‡з«  и‹±ж–‡ click through the following web site | Advanced Trading ToolsВ В·В Learn How to Trade opciones binarias demo click here now
Loan Canada go credit visit their websiteFear Itself Speech essay custom service click through the following www place | Advanced Trading Tools · Learn How to Trade Binære optioner handel click here now
visit their there essay genesis