Ин витро е следващата стъпка от човешката еволюция

Близкото бъдеще ще ни даде възможност да създаваме бебета без помощта на унаследяването на гените по Менделовите закони. Всеки родител иска най-доброто за своето дете. Ние се стараем нашите деца да получат най-доброто образование, най-качествената храна, най-хубавата среда и т.н. Защо да не им дадем и най-добрите гени – перфектният старт с оптималният генетичен код? Защо нашето дете да не е най-красивото, най-интелигентното, най-здравото….

Репродукция без секс. Милиони бебета се раждат с помощта на асистираните репродуктивни технологии. Тенденцията е да се намалява цената на процедурата и да се повишава успевемостта. От друга страна се повишава броя на двойките, които имат проблеми със зачеването. Ин витро оплождането е вече лесно достъпно и се приема от обществото като необходимо за създаване на поколение. Използването на донорски яйцеклетки и сперматозоиди още повече променя генетичния фонд на бъдещото поколение. Получените ембриони се изследват генетично с предимплантационна генетична диагностика. Така за ембриотрансфер могат да се използват само генетично здрави ембриони. Ин витро в един момент може да се окаже „стандартният” и най-широко приет начин на репродукция при хората.

„Замразяването“ на фертилитета. Жените на 40 вече са загубили две трети от техния фертилен потенциал. Кариера, търсене на перфектния партньор, постигане на финансова независимост и т.н. са важни причини за отлагане на майчинството. Замразяването на яйцеклетки – т.нар. „social freezing“, е отлична възможност за всяка жена да отложи забременяването си. С въвеждането на новата методика за замразяване на яйцеклетки – витрефикацията, шансовете за успех са много големи. В американските клиники по фертилитет в пъти се увеличава броят на жените, замразяващи яйцеклетки. В Европа също е налице такава тенденция. Много мъже също решават да замразят сперма, за да си съхранят генетичния код.

„Дизайнерско“ ин витро бебе. Ако можете да промените генетичния код на вашето бебе, ще го направите ли? Ако промените лошите гени и спасите детето от тежко наследствено заболяване като кистична фиброза или мускулна дистрофия? Не е неетично и неморално да се коригират генетичните грешки и да се спаси един човешки живот. Откриването на CRISPR/Cas9 ни дава възможност на добавяме гени в човешкия геном с невероятна прецизност. Само три години след въвеждането си CRISPR технологията вече широко се използва от биолозите за търсене и променяне на ДНК. Чрез корекция на гените на ембриона може да се избегнат генетични заболявания – наследствени или възникнали de novo. Това историческо медицинско откритие е толкова важно за нашия век, както откриването на ваксините за миналия. Възможно е да се коригира грешен ген в ДНК на яйцеклетката или сперматозоида. След това тези клетки могат да се използват за ин витро и от тях да се роди здраво дете. Може и директно да се „редактира“ ДНК на ембриона в ранен стадий с помощта на CRISPR технологията. В момента учени – генни инженери и ин витро специалисти, работят в няколко центъра в Америка, Китай и Великобритания по проект „Бебе без гени за наследствени заболявания“. Целта на тези проучвания е да се демонстрира, че е възможно да се раждат деца без специфичните гени за наследствени генетични заболявания. По този начин да се спре появата на тези тежки и често нелечими болести. Тези неща се случват бързо и предстои да се развиват още повече през следващото десетилетие.

Развиващите се технологии и репродукцията.

  • Създаване на бебе от трима родители. Вече се роди първото здраво бебе от комбиниране на ДНК от трима родители. Ядреното ДНК идва от майката и бащата. Митохондриалното ДНК се трансферира в оплодената яйцеклетка от трети донор.
  • Създаване на бебе без яйцеклетка. Учени от Университета Bath, United Kingdom, твърдят, че един ден ще е възможно да се се създават бебета без нуждата от яйцеклетки. Те използват само сперматозоиди и създават здрави бебета мишлета. Това ще даде възможност двама мъже да създадат поколение.
  • Изкуствена утроба. През деветдесетте години на миналия век японски учени успяват да създадат машина, в която успяват да се развиват седмици фетуси на кози. Тя имитира матката с изкуствена амниотична течност. Днес съвременната реанимация на новородени дава възможност на преждевременно роден плод да се роди и оцелее от 22 гестационна седмица. Това е почти половината бременност.

Човечеството еволюира бързо. Съвременният човек има свой собствен контрол кога и как да се възпроизвежда. Съвременните технологии като CRISP ни дават силата да създадем бебе, по-красиво, по-интелигентно, по-здраво от нас самите…дали това е правилно от морално етична гледна точка? Или това е просто следващата стъпка от човешката еволюция…?

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.