Стволовите клетки лекуват стерилитет

Последният Европейски Конгрес по Ин Витро и Асистирана репродукция в Женева /‘юли 2017/ бе открит с водещата лекция за приложението на стволовите клетки в областта на безплодието. Това е темата, която е събудила най-много коментари и обсъждания в света на човешката репродукция за миналата година. Професор Карлос Симон показа резултатите на проучване стартирало в Университетстката Болница във Валенсия от 2011г.

В матката има стволови клетки, които са отговорни за регенерацията на лигавицата всеки месец. Тези стволови клетки 400 – 500 пъти през репродуктивния път на жената се делят и диференцират и създават лигавица, годна за имплантация на ембриона. Увреждането на тези стволови клетки води до невъзможност за забременяване. При аборти и кюретажи на матката те могат да се унищожат. Това води до сраствания и тънка лигавица, негодна за инплантация на ембриона. Развива се Синдрома на Ашерман и жените не могат да заченат. Друга причина за загубата на тези стволови клетки е възрастта на жените. С годините тези клетки загиват и това е основната причина за ендометриланата атрофия. Това е общ термин за тънка и неповлияваща се от хормонална стимулация лигавица на ендометриума.

Човешките ендометриални стволови клетки показват генотипни, фенотипни и функционални белези на соматичните стволoви клетки СD 133+ oт костния мозък. Това е идеята на проучването тези стволови клетки от костния мозък се изолират и се инжектират в маточните артерии.

18 пациентки са селектирани за участие в проучването /16 завършват успешно/. Те включват пациентки с Ашерман синдром/след аборти/, рефрактерен на лечение и ендометриална атрофия/лигавица под 5мм/, с имплантационни неуспехи. Двете групи пациентки са опитали всички традиционнни методи за лечение, включващо хистероскопия, хормонална стимулация, асистирана репродукция без успех.
Първата фаза на проучването включва изолиране на стволовите клетки от костния мозък от всяка пациентка. Втората е инфузията на стволовите клетки директно в маточните артерии под ангиографски контрол. Резултатите включват регулярен менструален цикъл с хормонална терапия и ултразвуково и хистероскопски доказано развитие на ендометриалната лигавица. При една от пациентките няма резултат от трансплантацията. Ефектът е нетраен – до 6 месеца след процедурата.

Резултатите са:
3 спонтанни бременности.
14 ембриотрансфера със 7 бременности / 50% pregnancy rate/, 1 извънматочна бременност, 2 спонтанни аборта, 5 живородени деца /38,4% live birth rate/.

Възстановяването и реконструкцията на ендометриума се установява при 15 от 16 пациентки. Менструацията се възобновява, регенерира дебелината на ендометриума, хистологично се появяват зрели кръвоносни съдове. Трансплантацията за съжаление има временен ефект.

Това е невероятен успех и методът вече се въвежда за клиничната практика. Стволовите клетки са едно богатство. Въпрос на време е използването им и в други области на стерилитета, като при жени с изчерпан яйчников резерв и мъже с азооспермия.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.