Проследяване на бременност след ин витро оплождане

Проследяването на бременност след ин витро оплождане

Бременността след ин витро оплождане е високо рискова бременност. Тя изисква стриктно проследяване и постоянен контакт с бременната жена. Тя включва следните етапи:

 • Диагностицирането на вътрематочна бременност. След ин витро има голям риск от миграция на ембриона и имплантацията му в маточната тръба. Това е механизма на извънматочната бременност. Три пъти по-често се развива комбинирана хетеротопична /вътрематочна и извънматочна/ бременност с честота 1:10 000.
 • Определяне броя на имплантираните ембриони – едноплодна, двуплодна, триплодна и т.н. бременност. При близнаци е много важно да се определи хориалността и амниалността на бебетата. При многоплодна бременност винаги се обсъжда възможността за ембриоредукция.
 • Скриинингът за фетални аномалии. След ин витро е повишен риска от дефекти на бебето. Това се дължи на много фактори, като водещи са напредналата възраст на жената, генетични аномалии на сперматозоидите и яйцеклетките, повишената честота на близнаците. Феталната морфология през първия и втория триместър се допълва от биохимичния скриининг. При аномалии се изследва фетална ДНК от майчината кръв и резултатът се потвърждава с хорионбиопсия и амниоцентеза.
 • Изследване за инфекции през цялата бременност. Хормоналната стимулация и бременността намаляват имунитета и жените стават много склонни към инфекции. Инфекциите са основна причина за спонтанен аборт, преждевременно раждане и могат да преминат през плацентата и да инфектират и да увредят плода. Задължително се търсят бактерии във влагалището и урината. Специфични тестове за вируси и паразити – TORCH /токсоплазма, цитомегаловирус, рубеола, херпес и др./ се правят по индикации. Ранното откриване и лечение профилактира усложненията.
 • Профилактика на аборта и преждевременното раждане. Измерването на дължината на маточната шийка с ултразвук е основен скриинингов метод. При скъсяване и разширение се прави серклаж / зашиване/ на шийката.
 • Следенето на кръвната захар. По-висока е честотата на гестационния диабет при ин витро поради по-напредналата възраст, обезитета и по-високите хормонални нива. Скриинингът се прави 16 – 18 г.с. с обременяване с глюкоза.
 • Измерване на кръвното налягане. Хипертензивните усложнения на бремеността като прееклампсията се развиват след 20 гестационна седмица. След ин витро те са по-чести и ранното им откриване и лечение е особено важно. Те застрашават здравето на майката и бебето и често са причина за по-рано прекъсване на бременността.
 • Изследване на хемоглобина и пълната кръвна картина. Анемията е често съпътстващо усложнение и изиква допълнително добавяне на желязо и фолиева киселина.
 • Изследване на чернодробните ензими и тромбоцитите. При повишаване на кръвното налягане се развива едно специфично усложнение наречено HELLP. То включва увреждане на черния дроб, повишение на чернодробните ензими, намалени тромбоцити и разрушаване на еритроцитите. При неговото развитие бременността трябва да се прекъсне.
 • Ултразвуково проследяване на феталния растеж. Интраутеринната ретардация на бебето е честа при ин витро. Доплеровото изследване на кръвотока и феталната биометрия са основните инструменти за контрол. Ако плодът спре да нараства и матката вече не го храни, жената трябва да се родоразреши и бебето да се извади.
 • Определяне на наличие на антитела при жени с Rh(-) кръвна група. При наличие на антитела има риск от хемолитична болест на плода. При нея бебето се уврежда от антитела, преминали през плацената.
 • Определяне на начина на родоразрешение. Това става към края на бременността. Преценяват се много фактори като желанието на жената, възрастта, големината на плода, размерите на таза, придружаващи операции и заболявания. Всяка една жена след ин витро трябва да се прецени относно рискове и ползи за начина на раждане. Раждането в повечето случаи трябва да се реализира преди термин и тези жени не трябва да пренасят.

Comments are closed.

Fear Itself Speech дї®ж”№ ж–‡з«  и‹±ж–‡ click through the following web site | Advanced Trading ToolsВ В·В Learn How to Trade opciones binarias demo click here now
Loan Canada go credit visit their websiteFear Itself Speech essay custom service click through the following www place | Advanced Trading Tools · Learn How to Trade Binære optioner handel click here now
visit their there essay genesis